joi


PERSONALIZAREA CLASEI DE ELEVI


Cadrul didactic, în procesul instructiv-educativ, trebuie să coordoneze toate resursele din mediul de învățare pentru a facilita munca elevilor, fie că este vorba de resurse umane (elevi, alte cadre didactice, specialisti, etc) ori despre resurse de timp sau materiale (echipamente și materiale didactice). Managementul clasei este definit ca abilitatea cadrului didactic de a planifica și organiza activitățile clasei astfel încât să asigure un climat favorabil învățării. Managementului clasei de elevi trebuie să i se acorde o atenție deosebită. Randamentul unui cadru didactic într-o clasă depinde de cunoștințele sale, de abilitățile dobândite, de motivațiile sale și de animite trăsături de personalitate. Rolul cadrelor didactice este foarte important în performanțele școlarilor, studii recente demonstrând că și modul în care este amenajată sala de clasă, poate avea un impact deosebit de mare în învățare.


Design-ul unei săli de clasă este analizat de cele mai multe ori în funcție de 3 factori: caracteristici naturale (cât de luminoasă este sala de clasă, temperatura înregistrată zilnic și calitatea aerului), individualizare (gradul de libertate pe care îl au elevii de a personaliza clasa și gradul de flexibilitate în organizarea sălii de clasă) și stimulare (gradul de complexitate și culoare a materialelor didactice din sala de clasă). Numai luminozitatea clasei poate duce la o creștere cu 16% a rezultatelor școlare, dar și individualizarea sau stimularea sunt la fel de importante, producând suficiente efecte pozitive în învățare.

Pentru personalizarea clasei mele am folosit de-a lungul anilor mai multe modalități: aranjarea diferită a băncuțelor, utilizarea elementelor decorative pe etichete sau stickere personalizate pentru tapetarea pereților (lucruri de interes specifice elevilor, produsele acestora pe diverse domenii), particularizarea clasei prin culoare (verde-primăvara, galben-toamna), preluarea unui nume la care aderă întreaga clasă. Clasa e a copiilor și e pentru copii.


De ce am ales Urban Print pentru a mă ajuta la personalizarea clasei? 

Creativitatea, flexibilitatea, viteza de execuție, profesionalismul și nu în ultimul rând, prețurile acceptabile practicate sunt atribute care îi caracterizează și care îi ajută să concretizeze orice concept, orice idee în vederea promovării oricărei imagini/afaceri.
Crea

Niciun comentariu: