marți

Despre plata indemnizațiilor de concediu a cadrelor didactice

Art. 150 - (1) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizație de concediu care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizațiile și sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă.
(2) Indemnizația de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor  salariale prevăzute la alin. (1) din ultimile 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.
(3) Indemnizația de concediu de odihnă se plătește de către angajator cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.

Așadar, conform legii, cu 5 zile înainte de intrarea în concediu, angajatorul trebuie să plătească angajatului indemnizația cuvenită. În cazul în care legea nu este respectată, angajatul are dreptul și obligația  de a sesiza organismele abilitate (sindicatele, inspectoratul școlar) iar, dacă situația nu se remediază, inclusiv ministerul.
Voi ați primit corect banii anul acesta?!

Niciun comentariu: