miercuri


Avantajele de a lucra cu o unitate protejată autorizată


Prin unitate protejată autorizată se înțelege operatorul economic de drept public sau privat, cu gestiune proprie în cadrul căruia cel puțin 30% din numărul total de angajați cu contract individual de muncă sunt persoane cu handicap. Unitățile protejate autorizate beneficiază de scutire de plata taxelor de autorizare la înființare și de reautorizare, precum și de scutire de plată a impozitului de profit, cu condiția ca 75% din fondul obținut prin scutire să fie reinvestit pentru restructurare sau pentru achiziționarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje, instalații de lucru și/sau amenajarea locurilor de muncă protejate, în condițiile prevăzute de Codul fiscal.

Unitățile protejate pot fi înființate de orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, care angajează persoane cu handicap. Asemenea unități pot fi organizate cu sau fără personalitate juridică, acestea din urmă fiind cu gestiune proprie, sub formă de secții, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, instituțiilor publice ori din cadrul organizațiilor neguvernamentale, precum și cele organizate de persoana cu handicap autorizată, în condițiile legii, să desfășoare activități economice independente.
Legea facilitează într-o oarecare măsură și desfacerea produselor și serviciilor prestate de unitățile protejate autorizate, dând posibilitatea societăților care nu îndeplinesc obligațiile de angajare a persoanelor cu dizabilități (legea nr. 448/2006), să achiziționeze de la acestea în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat.

Parteneriatul cu o Unitate Protejata poate aduce avantaje imediate unei comapnii sau autorități locale astfel:
*identificarea unui nou buget pentru achiziții.Angajatorul care are peste 50 de angajați și care nu are 4% dintre aceștia persoane cu dizabilități poate achiziționa produse și servicii în cuantumul taxei datorate la stat, pentru fiecare loc de muncă neocupat de către o persoană cu dizabilitate (acesta este chiar un avantaj al angajatorului respectiv, deoarece se produce o economie la bugetul său, prin faptul că are la dispoziție suplimentar un alt buget de achiziții, fiind utilizați banii din această taxă). Astfel, compania poate aloca fondurile economisite pentru rezerva statutară sau noi investiții.
*Parteneriatul cu o unitate protejată este o acțiune de responsabilitate social corporatistă care poate fi promovat ca atare și care poate duce în timp la creșterea vânzărilor și profitabilității companiei.
*Crearea unor șanse de angajare pentru acele persoane cu dizabilități care nu pot face față pieții libere a muncii sau au nevoie de o instituție de tranziție care să-i pregătească suplimentar pentru piața neconvențională a muncii, prin achiziționarea de produse și servicii de la o unitate protejată.
*Investind în parteneriatul cu unitățile protejate autorizate, investim, de fapt, în comunitate și în crearea de șanse la o viață independentă pentru persoanele cu dizabilități. Acestea de cele mai multe ori au un cumul de vulnerabilități datorate faptului că se confruntă cu o sărăcie extremă sau provin din sisteme de protecție ale statului.
*În cazul parteneriatului cu o autoritate publică, achiziția de produse și servicii de la o unitate protejată autorizată poate reprezenta un exemplu de responsabilitate în raport cu cetățenii unei comunități și antreprenorii sociali care produc profit economic pentru a fi reinvestit în profit social.
Serviciile DDD sunt obligatorii pentru orice firmă. Faptul de a fi prestate printr-o unitate protejată este un beneficiu- serviciile pot fi prestate chiar și gratuit (în funcție de numărul de angajați ai societății beneficiare și de suprafața pe care trebuie prestate aceste servicii).

Dacă aveți nevoie de o firmă de deratizare de încredere- Compania DDD din București care este singura firmă autorizată DDD și unitate protejată la nivel național. Aceasta oferă o gamă largă de servicii de curățenie, deratizare, dezinsecție, dezinfecție și prevenție, la cele mai înalte standarde de calitate, punând la dispoziția dv. soluții profesionale pentru orice tip de spațiu: întreprinderi, birouri, magazine, restaurante, unități sanitare și alte instituții publice, precum și case sau apartamente aparținând persoanelor fizice.
Sunt prezenți în Sistemul Electronic de Achiziții Publice SEAP pe www.e-licitatie.ro unde pot fi găsiți după denumirea societății - SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL; call center pentru asistența tehnică și operațională la 0219662, număr cu tarif normal. Compania DDD are experiență, dispune de aparatură de ultimă generație, cele mai bune metode de instruire și, ceea ce este foarte important, sunt responsabili față de mediu.

Plecând de la realitățile cu care se confruntă persoanele cu dizabilități am ajuns la convingerea că putem face mai mult pentru această categorie socială. Unul din obiectivele noastre principale ar trebui să fie și sprijinirea acestor persoane în vederea unei integrări cât se poate de bune din punct de vedere social, cultural, educațional dar, mai ales, profesional.

Niciun comentariu: