marți

Copiii strănierilor vor să învețe acasă


Tot mai mulți români care și-au pierdut slujbele din străinătate își readuc copiii în sistemul de învățământ românesc. Reînscrierea acestora, însă, este destul de greoaie și necesită ceva timp pentru că decizia echivalării studiilor nu se acordă decât de Ministerul Educației. Copiii se obișnuiesc greu cu școala românească și nici statul nu prea îi ajută. Mulți elevi nu au auzit de Ștefan cel Mare, de Mircea cel Bătrân iar la matematică sau alte științe materia este mult mai bogată decât afară. Totuși, pentru a-i ajuta cât de cât pe elevii care au studiat în străinătate și vor să continue studiile în România, Inspectoratele au hotărât că aceștia pot audia cursurile în clasa solicitată, fără să fie înscriși însă în catalog, până la eliberarea de către Ministerul Educației a adresei de echivalare.

Actele necesare pentru echivalarea studiilor preuniversitare:
-cerere tip către Inspectoruatul Școlar Județean, prin care se solicită (de către părinte, tutore, etc.) echivalarea studiilor - se menționează țara în care au fost făcute studiile și clasa în care se dorește înscrierea, în anul în curs
-cerere aprobată de către conducerea școlii unde se dorește înscrierea,
-situație școlară anterioară plecării în străinătate- dacă este cazul,
-Certificat al Examenului de Capacitate sau Testul Național de cunoștințe (copie xerox), dacă este cazul,
-situația școlară din străinătate, pe ani școlari și clase promovate, din care să rezulte disciplinele studiate și calificativele obținute -copie xerox după original și traducere legalizată,
-copie pașaport,
-copie C.I. sau certificat naștere.
Așadar, toți elevii care vin dintr-un sistem străin de învățământ sunt obligați să-și traducă actele de studii când cer echivalarea, tocmai pentru că aceștia vin din școli diferite, din sisteme educaționale diferite și este necesară uniformizarea acestora, astfel încât să se știe ce discipline a studiat elevul și la ce nivel. Cu traducerea acestor acte se pierde cel mai mult timp. Deseori, dosarele au fost respinse de către Minister pentru că traducerile conțineau erori sau omisiuni; directorii școlilor fiind nevoiți să returneze părinților dosarele, spunându-le și că-i așteaptă noi cheltuieli pentru realizarea unora noi. Deși elevii lor frecventează zilnic școala, ei nu pot fi înscriși într-o formă normală de învățământ până nu se echivalează studiile. Și cei care au depus dosarele mai târziu de septembrie 2016 urmează aceleași proceduri. Este vorba, în principiu, de necesitatea traducerii actelor de studii, a foilor matricole, în speță și pentru țările pentru care nu era obligatoriu acest demers: Italia, Franța, Germania, Spania. Acum trebuie traduse toate. Au fost situații când Ministerul a returnat dosarele chiar dacă exista această traducere, cu motivația că trebuia modifictă cererea adresată ISJ-ului, care între timp si-a schimabat formatul... După respingerea dosarelor de către Minister, la noi în școală, câțiva elevi au de completat dosarul doar cu traducerile actelor de studii, dar pentru că acest lucru costă, presiunea pusă pe părinții care au câte 3-4 elevi de reînscris la școală, este destul de mare. Părinții nici nu știau măcar la ce sume să se aștepte pentru aceste traduceri. De aceea mi-am dat seama că mulți dintre ei aveau nevoie de o estimare de preț pentru traduceri. Știam cât de importantă este o traducere realizată corespunzător, ireproșabil; știam și cine o poate realiza, în cel mai scurt timp.
Agenția de traduceri Swiss Solutions este soluția cea mai bună pentru traduceri de calitate, încă din 2004. Fiind unul dintre cei mai importanți furnizori de traduceri din România, Swiss Solutions mai oferă și servicii de interpretariat, corectură, editare de text, DTP și legalizare a traducerilor. Activitatea acestora este centrată pe oferirea de traduceri specializate în peste 80 de limbi, din domenii diverse: juridic, tehnic, financiar-bancar, madical, IT&gaming, general și marketing. Serviciile acestei agenții sunt recomandate pentru situațiile în care trebuie păstrat exact formatul original al documentului, exact ce ne trebuia, de fapt, și nouă. Le-am arătat părinților că au posibilitatea de a face on-line o estimare rapidă și gratuită a costului oricărei traduceri, de acasă, direct pe site. Și vor obține, astfel, cu siguranță, o traducere ireproșabilă pentru că Swiss Solutions are o experiență îndelungată și specialiști în traduceri din cele mai diverse domenii. Procedura este una foarte simplă și sunt necesare doar 15 minute pentru ca Project Managerul dedicat să trimită gratuit o estimare de preț pentru orice document pe care vrei să-l traduci.
Și până la urmă, de ce să nu apelezi de fiecare dată la cei mai buni!?

Articol pentru Spring SuperBlog 2017

Niciun comentariu: