marți

Frumusețea infinitului - o carte despre inimă, minte și suflet
Cine mai dorește să vorbească azi despre Iisus?! 

Cartea lui David Bentley Hart - ,,Frumusețea infinitului- Estetica adevărului creștin” este de-a dreptul fascinată, copleșitoare, puternică și bulversantă, totodată. Am avut nevoie de ceva timp pentru a pătrunde în ea- deși uneori am avut senzația că-i de-a dreptul exasperantă, o adevărată furtună de erudiție dar în același timp, o explozie de talent și dăruire. O carte celebră mai ales pentru vremurile acestea- un fel de rezumat al tradiției creștine ce povestește despre frumusețea infinitului și estetica adevărului creștin între aulalia și epestasis...

Acest volum este in exemplu pentru ceea ce înseamnă modelul formator și devenirea; mentor și ucenic. Ne putem raporta la vremurile noastre si-i putem numi talentați ucenici, la modul exponențial, chiar, pe traducătorul Vlad (Nectarie) Dărăban și pe Mihail Neamțu- sentimentalul teolog care semnează studiul introductiv. Vlad Dărăban este un argument pentru conceptul de valoare în paradigma culturală actuală, având ceea ce se numește gen proxim și diferență specifică, calmul valorilor și epestaza limpezimilor devastatoare și pârjolitoare. Cu toate acestea, un scris persuadant, simplu, rar întâlnit într-o cultură ce sintetizează memorabil un stil al lexemelor, al contextelor, al euforiilor.

Întregul volum reprezintă o polemică învăluitoare, prin verticalitate, a complexului tematic ce amplifică conceptul în sine de FRUMOS, de SUBLIM. Cunoscând scrierile lui Kant, Hegel, Nietsche, etc. David Bentley Hart încearcă o regăsire a înțelesului creștin clasic al frumosului și sublimului și a relațiilor lor cu ființa. În final, sau poate în primul rând, cartea ne dă speranță, vorbind despre Dunezeu cel puternic, cel mare, cel frumos, despre Iisus și despre sfinți, despre demnitatea umană sau frumusețea unei flori. O carte care pune sub semnul întrebării diferența dintre două narațiuni - prima ne vorbește despre violența stabilită în oricare instituție și ascunsă în oricare retorică iar cea de-a doua care pretinde că în istorie a fost descoperită o cale de împăcare ce depășește și, în final, va învinge definitiv, și violența, de orice fel. Frumusețea naturală este reală, deși fragilă. De aceea, încununarea ființei este frumusețea personalizată într-un sfânt care va deveni centru ipostaziat al Naturii. Se poate spune că însăși Natura așteaptă gemând ca frumusețea ei să fie salvată de omul devenit sfânt.

Această carte face parte din colecția PLURAL a editurii Polirom. Este o lucrare originală și provocatoare, un eseu de ,,estetică teologică”, în care David Bantley Hart polemizează cu postmodenismul mizând pe superioritatea înțelegerii creștine a frumosului și sublimului. Autorul este un bun cunoscător al metafizicii occidentale- după ce identifică natura și utilizările schimbătoare ale metafizicii în gândirea marilor filozofi, încearcă o regăsire a înțelesului creștin clasic al frumosului și sublimului.

Niciun comentariu: