vineri

 TEXT ȘI IMAGINE ÎN MASS-MEDIA. CONTRIBUȚII LA O SEMIOTICĂ A DISCURSULUI FILMIC - DAN CUREAN


    
    Fie că ne place sau nu, avem nevoie de mass-media pentru a transmite informațiile despre noi la cât mai mult persoane interesate posibil. O carte despre mass-media este, de fapt, o carte despre starea actuală a societății. Instituții cu acțiune directă asupra unei diversități de public, mass-media este un element intrinsec al organizării și funcționării mediului social. 
    Ne dorim sau nu, mass-media se conduce după câteva principii: senzații, râsete, lacrimi, sex și scandaluri. Pentru că mass-media folosește mai degrabă emoțiile noastre decât rațiunea, aspectul emoțional este foarte important în mass-media. În primul rând, mass-media este centrată în jurul relațiilor dintre oameni, iar contactele umane sunt, în primul rând, despre emoții și nu doar despre fapte simple. 

    Imaginea este un mod de transmitere a informației. Ea apare nu doar să completeze textul, adițional, ci este ea însăși text ce poate fi ,,citit” cu ușurință de orice ochi, nu doar de cel instruit pentru ca, la final, împletirea dintre verbal și iconic să aducă numeroase beneficii. Dacă totul e făcut bine, ,,ca la carte”, se creează o legătură strânsă între statutul cuvântului și al imaginii, între raportul dintre vizual și scriptual, intertextualitatea discursurilor scripto-vizuale, și receptarea acestora din punct de vedere comunicațional. Zic ,,ca la carte”, gândindu-mă la teza de doctorat a regizorului, documentaristului, realizatorului de televiziune și profesorului Dan Curean, ce se constituie, la o lectură atentă, într-un mic organon - simultan filozofic, semiologic și pragmatic - dedicat raporturilor dintre imaginea cinematografică și de televiziune și construcția de real a destinatarului-spectator, fie acesta aflat în spațiul public sau în cel intim. 
    ,,Text și imagine în mass-media. Contribuții la o semiotică a discursului filmic” este construită cu minuțiozitate și calm, cu o organizare de discurs de o precizie aproape farmaceutică dar și într-un limbaj fluent, simplu, lesne de parcurs. Această teză de doctorat se adresează atât spațiului academic propriu-zis (profesori și studenți), cât și acelor artiști și producători din lumea audio-vizualului interesați de o reflecție teoretică profundă cu privire la propria lor activitate de fiecare zi. Din acest punct de vedere, trebuie precizat că lucrarea poate și cu siguranță va servi ca tratat de specialitate, iar necesitatea alcătuirii ei mi se pare una incontestabilă (Miruna Runcan). Cartea o puteți găsi la libris.ro , alături de ,,Bazele imaginii de film și televiziune” a aceluiași autor.

    Consider că Dan Curean este o persoană competentă în acest domeniu, pentru că reușește să structureze foarte bine ideile și să evidențieze cu ușurință principalele aspecte din această temă. În plus, păstrează claritatea și simplitatea a ceea ce spune, fiind foarte puțin probabil ca mesajul lui să fie distorsionat.

    Revenind la relația text-imagine, este sesizabilă relația de congruență ce susține achiziția de cunoștințe prin dublarea informațiilor, altfel spus, un raport ,,tautologic” (repetarea unui termen pentru a-l accentua) între text și imagine, unde ilustrația exprimă cu fidelitate narativă conținutul textului ce este luat ca referent de bază. Este indicat ca imaginile să fie inserate printre rândurile textului astfel încât ochiul să poată ,,sări” cu ușurință de la imagine la text și invers, astfel fiind mai ușor de ,,citit” și asigurându-se o mai bună comprehensiune. Iar dacă se adăugă și emoții la informații, posibilitatea de a atrage atenția editorului va fi mai mare. Similar, ceea ce este scris cu majuscule sau litere cu o dimensiune mai mare decât celelalte reprezintă ceea ce privitorul/publicul țintă trebuie să rețină sau să identifice cu ușurință, informațiile esențiale. Dimensiune fontului scade pe măsură ce informațiile oferite sunt mai puțin esențiale, iar imaginea este cea care, alături de alte elemente paratextuale, comunică inițial.
    
Nici textul, nici imaginea nu au, separat, funcție ilustrativă, dar împreună, configurează sensul global al mesajului, emoționează pozitiv, au influență asupra noastră și modifică viziunea despre realitate, simțind în mesajul dat latura spirituală a acțiunilor practice.

În loc de concluzie...

Sfat: Cred că în comunicare nu există loc pentru frică. Nu trebuie să vă temeți niciodată să depășiți limita! Încercați să gândiți într-un mod inovator! Fiți neînfricați și riscați! Aceasta este unica cale de a transmite publicului țintă mesajul pe care îl aveți. Amestecați continuu toate ingredientele. Precum un bucătar. Apoi serviți „bucate” noi, delicioase și combinate!

Niciun comentariu: