miercuri

 

Viitorul casei mele - clasa energetică A 


Consumul de energie a devenit în ultimii ani o problemă globală. Având în vedere contextul actual al dezvoltării sustenabile și utilizării cât mai eficiente a energiei la nivel mondial s-a propus realizarea unor clădiri în care consumul de nergie să fie cât mai redus sau aproape egal cu zero, cerință în curs de implementare obligatoriu începând cu 31 decembrie 2018 pentru clădirile publice și 31 decembrie 2020 pentru toate tipurile de clădiri. Criteriul de ,,eficiență energetică” este înțeles de Uniunea Europeană ca fiind o bună modalitate de stabilire a securității energetice pe termen lung. Prin reducerea consumurilor energetice se va obține, totodată, și o reducere a nivelului de poluare la nivelul țintelor propuse pe plan național. 
Proiectarera clădirilor cu consum de energie zero sau aproape egale cu zero impune necesitatea efectuării calculelor pentru stabilirea performanței energetice a clădirii în regim termic nestaționar (dinamic). Evaluarea comportării în regim dinamic a clădirilor oferă posibilitatea efectuării unei proiectări corecte a zonelor problematice din punct de vedere termic (punți termice) a elementelor anvelopei clădirii, ducând pe ansamblu la o comportare energetică optimizată a clădirii. 
Ce ne facem, însă, dacă ne dorim nu proiectarea unei case ideale, ci transformarea unei clădiri vechi, cu cheltuieli de întreținere ridicate, într-un cămin confortabil, dar care, totuși, să nu-ți producă o gaură în bugetul de întreținere? 
Dorința de confort ne duce la consumuri exagerate de energie. Clădirile, indiferent de destinația lor, sunt mari consumatoare de energie și, în același timp oferă oportunități mari pentru ridicarea eficienței energetice, problemă de mare actualitate în actualul contex mondial. Iată că a venit și vremea eficientizării consumurilor energetice ale clădirilor. Îmbunătățirea eficienței energetice atrage după sine și reducerea facturii energetice, o cerință foarte importantă din punct de vedere economic. 
Confortul termic definește armonia dintre om și mediul înconjurător, din punct de vedere al schimbului de căldură și umiditate, fiind influențat de mai mulți parametri: temperatura aerului, temperatura radiantă a corpului, viteza aerului, umiditatea aerului și tipul activității depuse. Microclimatul interior al unei clădiri trebuie să fie rezultatul unei optimizări multicriteriale, având în vedere atât confortul termic cât și economia de energie.

Performanța energetică și încadrarea într-o clasă de performanță energetică a clădirii este atestată printr-un certificat energetic, un document tehnic cu caracter informativ. Chiar dacă orașul meu nu beneficiază de serviciile unui auditor energetic, am apelat la un auditor acreditat din București, mobilitatea acestora fiind destul de crescută. Certificatul energetic este o cerință a Uniunii Europene, devenind obligatoriu și în țara noastră, la vânzarea sau închirierea oricărui imobil. Majoritatea clădirilor din România se încadrează la clasa energetică C sau D, aceste clase energetice fiind cuprinse între G- forte slab și A- clasa energetică superioară (după modelul aparatelor electrocasnice).

Vreau o clasă energetică mai bună pentru casa mea!

Căile prin care se poate reduce substanțial consumul energetic sunt numeroase, dar in principal este vorba despre o mai bună izolare termică a pereților, planșeelor, ferestrelor și ușilor; folosirea unor sisteme și soluții de încălzire și răcire mai eficiente energetic, contorizarea inteligentă a consumurilor energetice, controlul automat și integrat al tuturor echipamentelor ce consumă energie dintr-o clădire, incluzănd aici pe lângă cele de încălzire-răcire și ilminatul. Practic, din analiza consumurilor energetice ale clădirilor se pot obține concluziile cele mai valoroase și se poate merge spre soluțiile optime.
Pentru casa mea izolarea termică la exterior nu era posibilă din cauză că nu doream modificarea aspectului exterior al fațadei (prezintă diferite profile, decroșuri, rezaliduri și ancadramente pe care le vreau păstrate), am optat pentru varianta izolării termice la interior, mai ales că această metodă prezintă și unele avantaje: necesită cheltuieli mai reduse, deci o valoare a investiției mai mică, necesită o execuție mai puțin pretențioasă. Pentru că nu era de ajuns pentru ceea ce mi-am propus, am căutat soluții și pentru modernizarea din punct de vedere termic a ferestrelor și ușilor exterioare- într-adevăr o problemă complexă, cu multe implicații, care a trebuit abordată și tratată cu multă atenție, având ca prim scop asigurarea unei ventilări naturale a încăperilor, în condițiile de după modernizare. Am optat pentru înlocuirea tâmplăriei existente cu ferestre și uși exterioare cu rama din profile PVC și lemn startificat (lemn lamelar încleiat), ferestre și uși exterioare din aluminiu sau oțel cu rupere de punte termică sau ferestre și uși exterioare din fibră de sticlă. Și tâmplăriile mixte sunt destul de avantajoase, așa că nici ele nu sunt tăiate de pe listă, deocamdată. 
Sper că după ce voi termina cu toate acestea, casa mea va fi mai fericită!
Articol scris pentru SuperBlog 2016

Niciun comentariu: