sâmbătă

Importanța studierii istoriei în școală

Motto: ,,Vrei viitorul a-l cunoaște, 
te întoarce spre trecut.”-M. Eminescu


Istoria are un rol foarte important în dezvoltarea unui popor deoarece ea constituie premiza ce accelerează progresul economic. Istoria este cea care dă identitatea unui popor - este ca o oglindă care reflectă trecutul națiunilor, împreună cu succesul, cu necazurile, cu suferințele, cu eșecurile și succesele lor. Istoria reînvie trecutul și-i poartă pe cei mici (și nu numai) în acele vremuri. Baza vieții unei societăți se regăsește în texte și imagini sugestive în paginile manualelor de istorie. Se spune că fără trecut, nu poate exista viitor. Istoria reprezintă o carte a vieții, a înțelepciunii care ne ajută să ne îmbogățim bagajul intelectual. Trecutul nu trebuie ignorat pentru că el ne deschide ochii luminându-ne drumul spre viitor. Copiii trebuie să descopere singuri istoria neamului, ajutați atât de părinți și, mai apoi, de profesori care, folosindu-se de mijloace adecvate (videoproiectoare, lecturi tematice, fișe de lucru, atlase istorice, scurte momente artistice cu dramatizări tematice, reușesc de cele mai multe ori să-i atragă și să devină interesați de istorie ca obiect de studiu.

Istoria este, de fapt, o poveste cu multe capitole extraordinare dacă este povestită de adulți cu măiestrie, uzând de toată dăruirea și priceperea lor prezentând date și fapte despre originea poporului nostru, despre locurile unde au trăit și luptat strămoșii noștri, cu cine au avut războaie și cum s-au terminat acestea, modalitațile de rezolvare a problemelor apărute în timp. 

Literatura de specialitate se dovedește deosebit de utilă părinților, (dar și profesorilor) fiindcă, dincolo de partea formativă, oferă soluții și sugestii pentru problemele unor comunități și societăți care au cunoscut experiențe similare, rolul acestora fiind de a oferi micilor cititori o cultură solidă, o bază bună de cunoaștere a realităților lumii înconjurătoare, conturându-i o imagine amplă și profundă asupra vieții.

Atlasul istoric ilustrat al României reprezintă o nouă abordare metodologică în care ilustrațiile sunt însoțite de comentarii pertinente, surse istorice utile și, mai ales, pe înțelesul tuturor. Acest volum, este structurat sub forma unei cronologii, oferind o imagine sintetică și dinamică  a felului în care s-au conturat, de-a lungul secolelor, în diferite contexte sociale și politice, interne sau internaționale, uneori în zone geopolitice învecinate teritoriului actual al țării noastre, granițele spațiului locuit azi de români. Cartea puctează anumite repere care marchează hotarele românismului nu doar din perspectiva spațio-temporală, ci și culturală, vizând un complex de factori care definesc națiunea română. Acest atlas îl puteți procura de la Libris.ro (cu o reducere de 20%).

Un nou an școlar plin de realizări tuturor!

Niciun comentariu: