marți

A fi sau a nu fi un director model? Aceasta este întrebarea!


Lider, manager, director – mai multe lexeme care surprind rolul complex al celui care conduce o unitate școlară. Omul care însumează competențe solide de management, dar și real tact pedagogic, o bună cunoaștere a școlii, a oamenilor, capacitate de previziune și de intervenție, directorul de școală trebuie să se dedice întru totul activităților școlii și să înțeleagă că propria identitate se impregnează de cea a instituției și invers, că ilustrează, alături de echipa sa, cadre didactice, părinți, elevi, personal didactic auxiliar și nedidactic, imaginea unei școli. Căci eforturile de îmbunătățire a școlii se bazează în primul rând pe un management de calitate. Plecând de la premisa că într-o școală toate cadrele didactice beneficiază de aceeași pregătire, e inevitabilă întrebarea: oricare profesor este capabil să îndeplinească cu succes funcția de director?

Școala românească, prin formatorii ei, directori de școală sau profesori, diriginți sau pedagogi, trebuie să demonstreze o reală capacitate de anticipare și de acțiune pro-activă. Cadrele didactice îndeplinesc un rol multiplu, fiind pentru elev nu doar ghidul în tainele vreunei științe exacte sau arte, ci și mediator între acesta şi cei din jur, consilier, îndrumător, prieten, sprijin etc. Directorul, modelul uman și profesional al tuturor celor din subordine, persoana cu funcția și răspunderile pe măsură, responsabilul de funcționarea și organizarea întregii activități dintr-o școală, conjugă atribute ale liderului și ale managerului, în egală măsură.

Cu alte cuvinte, sarcina unui director de școală este aceea de a face o schimbare în viața elevilor. Să conduci și să predai este o provocare  care necesită un nivel ridicat de înțelegere și răbdare. Căci, asemeni oricărei alte cariere, cariera didactică implică un proces de formare și dezvoltare a competențelor, o formare specializată, realizată atât în cadrul organizației, cât și în ansamblul mediului profesional și social. Conceptul de competență, în psihologia cognitivă și în științele educației, se află în mijlocul performanței individuale și colective, pe care toți dorim să o dezvoltăm. În învățământ, arta conducerii este foarte importantă, întrucât pune în evidență mai bine personalitatea conducătorului, iar exemplul său personal are un rol important în realizarea obiectivelor stabilite pentru unitatea de învățământ. A conduce reprezintă, de fapt, arta de a lucra cu oamenii, adică dimensiunea nouă, modernă și distinctă a conducătorului de unitate de învățământ.

Un manager trebuie să fie flexibil, astfel încât să se poată adapta la schimbările permanente, iar stilul managerial trebuie să-i permită o conducere autoritară, dar comunicativă, bazată pe ample cunoștințe manageriale și administrative. Un director trebuie să dețină cunoștințe teoretice, experiență practică, informații suficiente, cunoștințe minime de pedagogie, psihologie, sociologie, economie, drept, administrație, completate cu solide cunoștințe manageriale. În niciun caz numai cunoștințele de specialitate nu vor fi suficiente atunci când problemele care apar sunt variate, iar schimbările sunt din ce în ce mai frecvente. Tocmai de aceea, directorul trebuie să dea dovadă de un talent managerial care presupune o flexibilitate deosebită, completată cu experiență și „simț” managerial sau organizatorico - administrativ. Un bun director trebuie să aibă o pregătire complexă, să fie în același timp și specialist, să aibă talent organizatoric, un larg orizont cultural, capacitate de a mobiliza și motiva colectivul la îndeplinirea sarcinilor. Toate acestea trebuie „simțite”, cunoscute de manager și aplicate la momentul oportun.

Managerii unităților de învățământ sunt însărcinați cu stabilirea unei viziuni clare pentru îmbunătățirea școlii și inițierea schimbării pentru a stimula inovația, pentru a asigura învățarea elevilor și pentru a crește gradul de promovabilitate. Managerul unității de învățământ are un rol hotărâtor în ceea ce privește dimensiunea performanțelor obținute de unitatea școlară. Modalitatea în care managerii își exercită atribuțiile ce le revin în planificarea, organizarea, antrenarea și coordonarea activității din unitatea școlară se reflectă în modul în care managerul gândește și acționează.

Director sau manager școlar!?


Există vreo diferență între acești doi termeni? Nu se poate identifica un răspuns singular, dar un director bun este un om al școlii, un profesionist, un pedagog bun, un coleg extraordinar, un factor decizional și motivant. Crochiul directorului de școală cuprinde atâtea calități umane, atâtea competențe, încât deciziile acestuia trebuie să poarte emblema profesionalismului și să fie orientate spre îmbunătățirea activităților din școală. Cred că este mai puțin semnificativă preferința pentru un termen (director) sau altul (manager, lider) care să denumească statutul și rolurile multiple ale celui care răspunde de funcționarea unei școli, cu toate compartimentele acesteia. De altfel, literatura de specialitate distinge ferm între caracteristicile unui conducător și cele ale unui manager. Așa cum se constată în învățământul românesc actual, se impune o reconfigurare a stilurilor de conducere, a viziunii managementului strategic, tactic și operativ, a strategiilor prin care să se asigure finalitățile educației. Între toate acestea, identificarea și stimularea unui bun director sau manager școlar rămâne o provocare.

Fii un lider mai bun cu ajutorul Academiei de Leadership Brightway®!


Cursuri de leadership și management? De ce nu!? Academia de Leadership Brightway® este un program unic de dezvoltare și transformare organizațională, adresat top managementului, care urmărește două direcții:
✓ Antrenamentul echipei de top management pentru a lua decizii și a implementa viziunea organizației;
 Implementarea unui sistem de leadership care asigură dezvoltarea durabilă a organizației, în contextul actual al pieței, ținând cont de provocările generate de progresul tehnologic, situațiile de criză sau schimbările economice/sociale.

Programul este construit special pentru organizație, pe baza unui proces de diagnoză și a unui set de obiective măsurabile stabilite împreună cu participanții.


Transformă echipa de Middle Management într-un motor de dezvoltare al organizației!


Dar ce înseamnă Middle Management Academy? Academia de Middle Management reprezintă un program care facilitează conștientizarea rolului de Middle Manager și clarificarea responsabilităților aferente unei astfel de poziții. De asemenea, pe parcursul programului, participanții primesc o serie de instrumente de people management și ghidaj pe termen lung în implementarea acestora. Definirea și cristalizarea rolului de team leader reprezintă elemente cheie în dezvoltarea echipelor și talentelor în interiorul organizației.

Programul se adresează persoanelor care au preluat o funcție de management, middle managerilor care vor să își dezvolte abilitățile de management, membrilor echipei care urmează să preia un rol de conducere în viitorul apropiat.

Rezultatele obținute și etape cheie:
✓ Conștientizarea și asumarea rolului managerial. Primul pas în dezvoltarea echipei de Middle Management constă în suport pentru tranziția persoanelor cheie din rolul operațional în poziții de ghidare a performanței membrilor echipei.
✓ Sesiuni de training pentru dezvoltarea abilităților. Modulele de training bazate pe învățarea experiențială implică participanții într-un antrenament practic al abilităților de management, comunicare cu echipa și persuasiune.
✓ Implementare și dezvoltare continuă. Programul urmărește obiective măsurabile, consultanții Brightway® asistând participanții în procesul de implementare prin sesiuni de follow-up pentru fixarea și particularizarea conceptelor pentru fiecare tip de personalitate din echipă.
✓ Îmbunătățirea performanțelor echipelor. Aplicarea factorilor motivaționali, îmbunătățirea abilităților de acordare a feedback-ului, implementarea instrumentelor de delegare și organizare a echipei vor genera îmbunătățiri măsurabile ale performanței echipelor.
✓ Comunicarea conștientă. Înțelegerea diversității modurilor de comunicare ale oamenilor și felul în care fiecare lider se poate face “auzit” prin adaptarea la fiecare tip de personalitate.
✓ Creșterea sinergiei echipei și diminuarea conflictelor. Traseul de dezvoltare parcurs de fiecare manager produce o schimbare pozitivă ce se multiplică la nivelul întregii organizații. În funcție de proiect, creșterea sinergiei se reflectă concret în rezultatele de business ale companiei.

Astfel, cu siguranță, vei găsi întotdeauna soluții la probleme emergente!


La modul ideal, un director de școală ar trebui să se orienteze atât spre oameni, formabili și formatori sau parteneri educaționali, cât și spre sarcini, astfel încât să optimizeze procesul instructiv-educativ. Având un comportament echilibrat, echidistant, întotdeauna integru, sobru, directorul se impune prin acțiuni complexe și gesturi simple, prin spiritul de colegialitate și prin imparțialitatea pe care în permanență trebuie să le manifeste.

Tot mai exigent și mai complex, rolul liderilor școlari necesită o gamă largă de competențe și atribute printre directori pentru a le permite să conducă școala în mod eficient și să îmbunătățească rezultatelor educaționale ale copiilor. Directorii de școală eficienți  au ca valori cheie centrarea pe oameni, cu accent moral și un accent pe egalitate și respect. Ele combină atributele cheie ale inteligenței emoționale, rezistenței și convingerea cu pasiune  și nu au nici o problemă în a-și asuma  riscuri cu obiectivul constant de îmbunătățire a școlii.

A fi sau a nu fi un director model!? Aceasta este întrebarea! 


Iar acestea au fost răspunsurile (răspunsurile mele sincere și obiective și, mai presus de toate, lipsite de vreo urmă de interes, răspunsuri care îmi dau speranța că într-o zi lumea în care trăim va avea ca ideal major onestitatea, corectitudinea, respectul față de celălalt și respectul față de sine. În sprijinul celor de mai sus, următorul citat poate fi o completare pertinentă: ”Competențele unui bun manager de școală țin mai puțin de cunoștințe procedurale sau de experiență , cât de valorile asumate și de voință puternică ce solicită angajamente și credințe la fel de puternice.” (Alain Chevre)
Niciun comentariu: